Σχετικά με το πρόγραμμα

We mean serious business

Το πρόγραμμα Ent-teach προωθεί το θεσμό της επιχειρηματικότητας σε ανώτερα δευτεροβάθμια επαγγελματικά εκπαιδευτικά ινστιτούτα παρέχοντας στους εκπαιδευτές τα εργαλεία για να παρακινήσουν τους μαθητές να τολμήσουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση.

 

Ent-teach: μια πρακτική προσέγγιση

Το Ent-teach δημιουργήθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2007-2013. Ο στόχος του προγράμματος είναι να συνεισφέρει στη γνώση της οικονομίας διαμέσου διαρκείς οικονομικής ανάπτυξης, περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών εργασίας και αύξηση των κοινωνικών δεσμών μέσα στην ίδια την ΕΕ.

 

Ιστορικό

Το πρόγραμμα Ent-teachαπευθύνεται σε ανώτερα δευτεροβάθμια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο επικεφαλής εταίρος BDF, μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, όπου μαθητές Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πανεπιστημίων μπορούν να ξεκινήσουν την εταιρεία τους, μας ενημέρωσε από την εμπειρία του ότι οι μαθητές δεν προτιμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.  Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τα προφίλ των νέων επιχειρηματιών. Αυτός είναι ο λόγος που η BDF ππροσέγγισε το τοπικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Nordwin College για να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ent-teachμε σκοπό να εξετάσουν το εν λόγω θέμα.

 

Το κολλέγιο Nordwin είναι μια κορυφαία σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Αυτό τους καθιστά κατάλληλουςεταίρους στη κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα Ent-teach. Μαζί με πέντε άλλους οργανισμούς που διαθέτουν εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,  το πρόγραμμα Ent-teach υπόσχεται ότι θα πείσει τους μαθητές που φοιτούν σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης να  εξετάζουντην επιχειρηματικότητα ως μια επιλογή για την περαιτέρω σταδιοδρομία τους.

 

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ακολουθεί μία καινοτόμα και πρακτική προσέγγιση ως προς τη προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των μαθητών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχοντας στους δασκάλους εργαλεία και υλικό για να εκπαιδεύσουν, να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τους μαθητές να επιδιώξουν μια καριέρα ως επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα θα στηριχθεί πάνω σε υλικό το οποίο είχε αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενο προγράμματος Leonardo da Vinci ViPiA και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία, όπως επίσης και σε μεθόδους επιχειρηματικής διδασκαλίας και εκπαίδευσης από τα μέλη της κοινοπραξίας του προγράμματος.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης να διδάξουν στους μαθητές τις αναδυόμενες δεξιότητες της επιχειρηματικότητας με έμφαση στη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων. Οι μαθητές των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης οι οποίοι τελειώνουν την κατάρτιση τους αναμένεται συνήθως ότι θα συνεχίσουν την εκπαίδευση τους κάπου αλλού ή θα αρχίσουν δουλειά. Κάποιοι όμως απόφοιτοι επιλέγουν να αρχίσουν τη δική τους εταιρία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές δεν είναι ενήμεροι για το βήμα αυτό που ένας μαθητής μπορεί να κάνει μετά την αποφοίτηση. Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτών και αγοράς εργασίας πρέπει να βελτιωθούν, ιδιαίτερα οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτών  απόφοιτων μαθητών  Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης νεοσύστατων επιχειρήσεων.

 

Εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος σε ινστιτούτα ΕΕΚ:

  •  Οι εκπαιδευτές θα αποκτήσουν γνώση για τις ικανότητες που είναι αναγκαίες για τον επιχειρηματία του σήμερα και του μέλλοντος
  • Οι εκπαιδευτές θα μπορούν να εμπλέξουν τους επιχειρηματίες (απόφοιτους μαθητές) στη τάξη και μαζί να απευθυνθούν στους σημερινούς μαθητές
  • Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν το ενδιαφέρον, να στηρίξουν και να εκπαιδεύσουν τους μαθητές Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης έτσι ώστε να επιδιώξουν μια καριέρα ως επιχειρηματίες

 

Αποτελέσματα

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια τυποποιημένη, καλά τεκμηριωμένη και χειροπιαστή προσέγγιση ως προς τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω της εμπλοκής νέων και μικρών επιχειρήσεων, η οποία έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχα κέντρα στις χώρες των εταίρων και  έχει τελειοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Επιπλέον, η κοινοπραξία αναπτύσσει εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν διεθνώς και διαμορφώνει το υλικό με τέτοιο τρόπο ώστε οποιοδήποτε ινστιτούτο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση  να μπορεί με ευκολία να το υιοθετήσει και να το εφαρμόσει με βάση τα δικά του δεδομένα.

 

Συνεργάτες

Η κοινοπραξία αποτελείται από ειδικούς στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογίας, οργανισμούς υποστήριξης και επαγγελματικής κατάρτισης, ένα Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης , ένα Εμπορικό Επιμελητήριο, μία ένωση καθηγητών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, και ένα σύνδεσμο πανευρωπαϊκού δικτύου ινστιτούτων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης .

 

ΥπεύθυνοςΈργου

Business Development Friesland, Ολλανδία, www.bdfriesland.nl

 

Emmakade 59α

8921 AGLeeuwarden

Ολλανδία

 

Εταίροι του έργου

- Nordwin College, Ολλανδίαwww.nordwin.nl

- First Elements Euroconsultants, Κύπροςwww.firstelements.com.cy

- Εμπορικό Επιμελητήριο Βαρκελώνης, Ισπανία www.cambrabcn.org

- Innovate, Ιρλανδία

- TRANSFER, Πολωνίαwww.stowarzyszenie-transfer.pl

- EfVET, Βέλγιο www.efvet.org

 

EN NL - ES - CAT - EL - PL


Ent- teach -Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας - Κωδικός έργου 2011-1-NL1-LEO05-05202. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.