7 Ενότητες με ευκαιρίες ...

Αν είστε  δάσκαλος σε εκπαιδευτικό κέντρο ή εκπαιδευτής , μην πάτε  πουθενά αλλού! Αυτή είναι η κατάλληλη πλατφόρμα για να βρείτε διδακτικό υλικό και τα εργαλεία σε θέματα επιχειρηματικότητας.

 

Σε αυτή την πλατφόρμα θα βρείτε 7 ενότητες αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία επιχειρήσεων . Όλες οι ενότητες υποστηρίζονται από πρακτικές δραστηριότητες μάθησης ,βίντεο , μελέτες περιπτώσεων και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός της αίθουσας. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι ελεύθερο για να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε.

 

Τα σεμινάρια του Ent-Teach έχουν σχεδιαστεί με σπονδυλωτό τρόπο δηλαδή μπορούν να ολοκληρωθούν από την αρχή μέχρι το τέλος αλλά παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν  και επιμέρους αυτόνομες ενότητες ή μαθησιακές δραστηριότητες. Το Ent-Teachπαρακινεί τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας σε επαγγελματικές σχολές και σε θερμοκοιτίδες παρέχοντας στους εκπαιδευτές πρακτικές μεθόδους έτσι ώστε να εμπνέονται και να κινητοποιούνται  οι μαθητές. Οι μαθητές θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες να ακολουθήσουν καριέρα επιχειρηματία και να μάθουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Απολαύστε το και πείτε μας τη γνώμη σας !

EN NL - ES - CAT - EL - PL


Ent- teach -Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας - Κωδικός έργου 2011-1-NL1-LEO05-05202. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.