Αναγνώριση ευκαιριών

Προκειμένου να κατανοήσουμε την επιχειρηματικότητα, είναι κρίσιμο να μάθουμε από  που οι επιχειρηματικές ευκαιρίες ή οι δυνητικές καινοτομίες προέρχονται. Οι ευκαιρίες μπορούν  να προκύψει ως αποτέλεσμα τυχαίου γεγονότος.. Με άλλα λόγια, μπορεί να πηγάζουν από μια έκλαμψη της μεγαλοφυΐας. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Τις περισσότερες φορές, ειδικά οι πιο επιτυχημένες, είναι αποτέλεσμα μια συνειδητής και σκόπιμη αναζήτηση για νέες ιδέες και ευκαιρίες. Η ενότητα αυτή αρχίζει με τον καθορισμό των πηγών της καινοτομίας που οδηγούν σε ευκαιρία. Στην συνέχεια παρέχει ένα παράδειγμα πρακτικών ιδέας εργαλείων παραγωγής. Η ενότητα κατόπιν περιγράφει τη διαφορά μεταξύ ευκαιρίας και ιδέας.  Στους καταρτιζόμενους υπενθυμίζεται ότι αρκετές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν όχι γιατί οι επιχειρηματίες δεν εργάζονται σκληρά αλλά επειδή δεν υπάρχει πραγματική ευκαιρία για να ξεκινήσουν με αυτή. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την περιγραφή μεθόδων που μπορούν να βοηθήσουν τον καταρτιζόμενο να αξιολογήσει ιδέες και ευκαιρίες.

 

Μαθησιακοί στόχοι της ενότητας

Όταν θα έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί η ενότητα, ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίσει από πού προέρχονται οι ιδέες
  • Να χρησιμοποιήσει ποικίλες ιδέες 
  • Να εξηγήσουν τη διαφορά μεταξύ μιας ευκαιρίας και μιας ιδέας
  • Να παρουσιάζει γενικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες για να εντοπίζουν τις ευκαιρίες

 

Βίντεο

EN NL - ES - CAT - EL - PLΣτοιχεία Ενότητας

Πώς να ιδρύσεις μια εταιρεία σε διάφορες χώρες

Μελέτες περίπτωσης σε εθνικό επίπεδο για την Επιχειρηματικότητα

NL

IE

PL

CY

ESEnt- teach -Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας - Κωδικός έργου 2011-1-NL1-LEO05-05202. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.