Δημιουργείστε και Διαχειριστείτε τα Οικονομικά

Εάν η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως η αμείλικτη επιδίωξη της μιας ευκαιρίας, τα οικονομικά ορίζονται  ως η μελέτη της παραγωγής και η κατανομή των μετρητών και ο κίνδυνος για τη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση, τότε η επιχειρηματική χρηματοδότηση αναφέρεται στη δημιουργία και τη διαχείριση των μετρητών και των κινδύνων, προκειμένου να δημιουργήσετε αξία στην αμείλικτη επιδίωξη των ευκαιριών. Για να το θέσουμε απλά, τα οικονομικά είναι διαχείριση. Τα οικονομικά είναι ο τρόπος να σκεφτείτε για μετρητά, κίνδυνο και αξία. Βοηθά να δείτε τα προβλήματα από τις προοπτικές που επικεντρώνονται στη δημιουργία αξίας. Όταν το βλέπεις με βάση τις οικονομικές προοπτικές, κάποιες αποφάσεις θα αποδειχθεί ότι είναι παράλογες ή ανέφικτες  και έτσι θα πρέπει να εγκαταλειφθούν.

 

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στο σημαντικό θέμα της δημιουργίας οικονομικών πόρων και της διαχείρισης αυτών των πόρων. Μελετά πηγές προσωπικής χρηματοδότησης, που όλες είναι κοινές στις νεοσύστατες εταιρείες. Αυτοί οι πόροι συμπεριλαμβάνουν τον επιχειρηματία που χρησιμοποιεί τα προσωπικά του/της εισοδήματα με τις δικές του προσπάθειες και δανειζόμενος από φίλους και την οικογένεια. Η ενότητα αντιμετωπίζει επίσης κοινές αιτίες τόσο της χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων όσο και τη χρηματοδότηση του χρέους δηλαδή το επιχειρηματικό κεφάλαιο, τις αρχικές δημόσιες προσφορές, τους νέους επιχειρηματίες, τις εμπορικές τράπεζες και τα εγγυημένα δάνεια. Η  ενότητα ασχολείται επίσης με έννοιες όπως οικονομικές προβλέψεις και τη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων. Προσδιορίζει και συζητά βασικούς παράγοντες επιτυχίας και κοινές παγίδες.

 

Η ενότητα ολοκληρώνεται με τον προσδιορισμό στρατηγικών για την αύξηση της χρηματοδότησης, και η συζήτηση εν συντομία την έννοια της γήπεδο ασανσέρ.

 

Μαθησιακοί στόχοι της ενότητας

Όταν έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία αυτή την ενότητα θα είστε σε θέση να:

  • Εξηγήσετε γιατί τα περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να συγκεντρώσει τα χρήματα σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της πρώιμης ζωής τους
  • Να εντοπίσετε τις προσωπικές πηγές χρηματοδότησης , τα ίδια κεφάλαια και τα δανειακά κεφάλαια που απευθύνονται σε επιχειρηματίες
  • Να παρουσιάσουν και να συζητήσουν την έννοια των οικονομικών προβλέψεων και των οικονομικών καταστάσεων
  • Να προσδιορίσουν τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τα τυπικά προβλήματα που συνδέονται με τα οικονομικά σχέδια
  • Να περιγράψουν μια κοινή στρατηγική που χρησιμοποιείται από τους επιχειρηματίες για να δημιουργήσουν τη χρηματοδότηση , ονομάζεται «elevator pitch»

Βίντεο

EN NL - ES - CAT - EL - PLΣτοιχεία Ενότητας

                Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 2
Πώς να ιδρύσεις μια εταιρεία σε διάφορες χώρες

Μελέτες περίπτωσης σε εθνικό επίπεδο για την Επιχειρηματικότητα

NL

IE

PL

CY

ES


Ent- teach -Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας - Κωδικός έργου 2011-1-NL1-LEO05-05202. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.