Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Η Διαχείριση της Πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) είναι για την προστασία και διαχείριση των πολύτιμων ιδεών και καινοτομιών. Τα Πνευματικά Δικαιώματα  μιας εταιρείας μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες κάτι νέο και διαφορετικό, το οποίο βοηθά να διακριθεί η επιχείρηση από τους ανταγωνιστές της. Η εταιρεία μπορεί επίσης να πουλά ή να αδειοδοτεί  αυτά τα δικαιώματα, δημιουργώντας μια σημαντική ροή εσόδων.

 

 

"Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για την επιχείρησή σας και έτσι θα πρέπει να τα προστατεύετε κατά της παράβασης, διαφορετικά η αξία τους θα μειωθεί."

 

Μπορεί να εκπλαγείτε με το πόσο πολλές πτυχές της επιχείρησής σας, μπορείτε να προστατεύσετε. Για παράδειγμα, το όνομα και το λογότυπο, τα σχέδια, τις εφευρέσεις, τα έργα της δημιουργικής ή πνευματικής προσπάθειας ή εμπορικά σήματα που διακρίνουν την επιχείρησή σας είναι όλα τα είδη των πνευματικών δικαιωμάτων. Μερικά πνευματικά δικαιώματα αυτόματα προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη για τα οποία θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση .

 

 

Η ενότητα αυτή αρχίζει με τη συζήτηση για τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, και εξετάζει τον τρόπο προσδιορισμού της πνευματικής ιδιοκτησίας για την νόμιμη προστασία της. Η ενότητα εισάγει στη συνέχεια τέσσερις βασικές μορφές της πνευματικής ιδιοκτησίας: τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά μυστικά. Παρέχει μια σύντομη συζήτηση σχετικά με τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας και εμπορικά μυστικά.

 

Μαθησιακοί Στόχοι

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την ενότητα θα είστε σε θέση να:

  • Καθορισμός «πνευματικής ιδιοκτησίας» και να εξηγήσει τη σημασία του
  • Συζήτηση για τις τέσσερις μεγάλες μορφές της πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά
  • Καθορίστε αν ένα συγκεκριμένο κομμάτι της πνευματικής ιδιοκτησίας αξίζει το χρόνο και το κόστος για την προστασία του
  • Περιγράψτε τη διαδικασία για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Βίντεο

EN NL - ES - CAT - EL - PLΣτοιχεία Ενότητας

Πώς να ιδρύσεις μια εταιρεία σε διάφορες χώρες

Μελέτες περίπτωσης σε εθνικό επίπεδο για την Επιχειρηματικότητα

NL

IE

PL

CY

ES


Ent- teach -Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας - Κωδικός έργου 2011-1-NL1-LEO05-05202. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.