Διαχείριση Έργου

Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους, να διαχειρίζεσαι το χρόνο, το υλικό, τους ανθρώπους και το κόστος για να έχεις ένα αποτέλεσμα στην ώρα του , εντός του προϋπολογισμού και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 

 

Είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο για τη διαχείριση μια αναπτυσσόμενης επιχείρησης. Αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων, και συγκεκριμένα:

  • σχεδιασμό (δηλ. αναγνώριση των αναγκών και των στόχων και τον καθορισμό σαφών στόχων)
  • προγραμματισμό (δηλαδή το συντονισμό των δραστηριοτήτων από την έναρξη έως την ολοκλήρωση και τον εντοπισμό των προθεσμιών και των πόρων)
  • τον έλεγχο (δηλαδή την παρακολούθηση της προόδου και την εξασφάλιση ότι έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, εντός του προϋπολογισμού και με τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας).

Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά για να εξασφαλιστεί η επιτυχία ενός μεμονωμένου έργου, καθώς και το σύνολο των εργασιών.

 

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στο σημαντικό θέμα της διαχείρισης του έργου για τις νεοσύστατες εταιρείες. Τονίζει τη σημασία της θέσπισης μιας συστηματικής διαδικασίας από την αρχή. Η ενότητα παρουσιάζει και εξηγεί μια γενική διαδικασία διαχείρισης του έργου. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με μια συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση και την διαχείριση των κινδύνων, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης μιας επιχείρησης σε κίνδυνο.

 

Στόχοι Εκμάθησης

Όταν θα έχετε επιτυχώς ολοκληρώσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

  • Καθορίστε τη σημασία της χρήσης αποτελεσματικών τεχνικών διαχείρισης έργων σε νέες επιχειρήσεις και νεοσύστατες εταιρείες
  • Εξηγήστε τη διαδικασία διαχείρισης του έργου
  • Συζητήστε τις έννοιες της αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων
  • Παρουσιάστε απλά εργαλεία για να βοηθήσετε στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης μιας επιχείρησης σε κίνδυνο.

Βίντεο

EN NL - ES - CAT - EL - PLΣτοιχεία Ενότητας

Πώς να ιδρύσεις μια εταιρεία σε διάφορες χώρες

Μελέτες περίπτωσης σε εθνικό επίπεδο για την Επιχειρηματικότητα

NL

IE

PL

CY

ES


Ent- teach -Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας - Κωδικός έργου 2011-1-NL1-LEO05-05202. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.