O projekcie

Traktujemy biznes poważenie

Projekt Ent-teach wspiera naukę przedsiębiorczości w szkołach zawodowych i technikach, zapewniając nauczycielom narzędzia oraz materiały potrzebne do nauczania, inspirowania i motywowania uczniów do przedsiębiorczości. Uczniowie uświadomią sobie, że faktycznie mogliby wybrać karierę przedsiębiorcy.

 

Ent-teach: praktyczne podejście do pobudzania przedsiębiorczości wśród uczniów szkół VET.

Ent-teach jest projektem  finansowanych ze środków Programu Uczenie Się Przez Całe Życie, programu edukacyjnego Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013.Celem tego programu jest wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, która ma zapewnić ciągły wzrost gospodarczy, więcej lepszych miejsc pracy oraz  wzrost poziomu powiazań społecznych w Unii Europejskiej.

 

Tło

Projekt Ent-teach zajmuje się tematem przedsiębiorczości w średnich szkołach zawodowych. Główny partner BDF , menedżer  centrum inkubatorów, gdzie uczniowie  różnego typu szkół zawodowych  oraz studenci mogą założyć własną firmę, zauważył niską świadomość na temat możliwości założenia własnej firmy jako szansy na pracę dla uczniów i/lub absolwentów tych szkół. Dane statystyczne na temat typowego profilu początkującego przedsiębiorcy potwierdziły te obserwacje. Dlatego BDF nawiązał kontakty z lokalną szkoły zawodową - Nordwin College, aby połączyć siły i razem  realizować europejski projekt Ent-teach  co powinno wspomóc rozwiązanie opisanego powyżej problemu. Nordwin college jest wiodącą szkołą zawodową w dziedzinie przedsiębiorczości. To sprawia, że doskonale nadaje się na partnera zespołu Ent-teach. Wraz z pięcioma innymi instytucjami złożonymi z ekspertów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego , Ent-teach zapewni, że uczniowie  średnich szkół  zawodowych różnego szczebla rozważą założenie własnej firmy jako jedną z opcji ich dalszej kariery.

 

O projekcie

Projekt wyróżnia się innowacyjnym i praktycznym podejściem do kwestii pobudzania przedsiębiorczości wśród uczniów w szkołach oraz  instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez dostarczanie nauczycielom narzędzi i materiałów do nauczania, inspirowania i motywowania uczniów do kontynuowania kariery jako przedsiębiorców. Projekt będzie realizowany w oparciu o materiał opracowany z powodzeniem w ramach  zakończonego  już projektu  ViPiA  sfinansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci oraz będzie oparty na przedsiębiorczym podejściu do nauczania i szkolenia.

 

Cel

Głównym celem projektu jest odpowiednie wyposażenie nauczycieli średnich szkól zawodowych, tak aby byli w stanie przekazać uczniom najważniejszą wiedzę z  zakresu przedsiębiorczości z naciskiem na  otwieranie małych przedsiębiorstw (start-up). Uczniowie szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę, zazwyczaj kontynuują naukę w innym miejscu lub rozpoczynają pracę. Niektórzy absolwenci jednak chcą otworzyć własną firmę. Większość nauczycieli nie zdaje sobie sprawy, jaki jest następny krok, który stawia uczeń po ukończeniu szkoły. Relacje między nauczycielami a środowiskiem pracy należy poprawić, zwłaszcza dotyczy to stosunków między nauczycielami, trenerami i absolwentami szkół zakładającymi własne firmy.

 

Dzięki zastosowaniu rezultatów projektu w szkołach i/lub instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego:

  • Nauczyciele uzyskają informacje o  kompetencjach, które są niezbędne dla przedsiębiorców, zarówno dziś, jak i w przyszłości
  • Nauczyciele będą mogli zaangażować przedsiębiorców (absolwentów) do prowadzenia zajęć w klasie i wspólnie zająć się edukacją obecnych uczniów
  • Nauczyciele będą mogli bardziej zainteresować, wesprzeć i lepiej kształcić uczniów, aby mogli podjąć w przyszłości karierę jako przedsiębiorcy.

 

Rezultaty

Ostateczne rezultaty są ustandaryzowane i dobrze udokumentowane, dzięki praktycznemu podejściu do nauczania przedsiębiorczości w szkołach i/lub instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez udział małych i młodych przedsiębiorstw, które zostały przetestowane w szkołach zawodowych krajów partnerów oraz w trakcie cyklu życia projektu. Dodatkowo, zespół rozwija narzędzia, celem ich powszechnego udostępnienia oraz układa materiały w taki sposób, żeby każda szkoła zawodowa w Unii Europejskiej mogła łatwo z nich skorzystać i zastosować je w konkretnych sytuacjach.

 

Partnerzy

Zespół składa się z  ekspertów z zakresu metodyki i opracowywania  materiałów szkoleniowych, instytucji zajmujących się szkoleniami biznesowymi i organizacji pozarządowych , instytutu działającego w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, Izby Gospodarczej, stowarzyszenia nauczycieli szkół zawodowych oraz, sieci instytucji szkoleniowych działających w całej Unii.

 

Kierownik Projektu

Business Development Friesland, Holandia www.bdfriesland.nl

Emmakade 59a
8921 AG Leeuwarden
Holandia

Partnerzy Projektu
- Nordwin College, Holandia www.nordwin.nl
- First Elements Euroconsultants, Cypr www.firstelements.com.cy
- Izba Gospodarcza Barcelony, Hiszpania www.cambrabcn.org
- Innovate, Irlandia
- Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER, Polska www.stowarzyszenie-transfer.pl
- EfVET, Belgia www.efvet.org

 
 

EN NL - ES - CAT - EL - PL


Ent-teach-Nauczanie Przedsiębiorczości - kod projektu 2011-1-NL1-LEO05-05202. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci – Programu Uczenia Się Przez Całe Życie. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.