7 rozdziałów możliwości…

Jeśli jesteś nauczycielem w szkole zawodowej lub trenerem , nie opuszczaj tej strony! To jest platforma pozwalająca na znalezienie narzędzi i materiałów dydaktycznych z zakresu nauczania przedsiębiorczości.

 

Na tej platformie znajdziesz 7 rozdziałów poświęconych różnym aspektom przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy. Wszystkie rozdziały zostały dodatkowo uzupełnione o praktyczne ćwiczenia, filmy, studia przypadków i pytania sprawdzające, które mogą zostać wykorzystane w klasie lub poza nią. Wszystkie materiały można bezpłatnie ściągnąć.

 

Kurs Ent-teach został podzielony na moduły, które mogą zostać zrealizowane w całości, od początku do końca, lub można zrealizować tylko poszczególne moduły, wraz z ćwiczeniami.

 

Ent - teach wspiera nauczanie przedsiębiorczości w różnego typu szkołach zawodowych, technikach oraz inkubatorach przedsiębiorczości, poprzez dostarczanie nauczycielom i trenerom praktycznych narzędzi i materiałów, aby edukować, inspirować oraz motywować uczniów do nauki przedsiębiorczości. W efekcie, uczniowie uświadomią sobie realne możliwości kontynuowania kariery w charakterze przedsiębiorców i możliwości kształcenia w tym kierunku.

 

Korzystaj i daj nam znać , co myślisz!

EN NL - ES - CAT - EL - PL


Ent-teach-Nauczanie Przedsiębiorczości - kod projektu 2011-1-NL1-LEO05-05202. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci – Programu Uczenia Się Przez Całe Życie. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.