Analiza rynku

Skuteczna analiza rynku jest niezbędna dla rozwoju i utrzymania stabilności firmy. Badania rynkowe dostarczają informacji na temat szerokiego wachlarza czynników, które mają wpływ na firmę, takich jak środowisko, w którym działa, sytuacja konkurencji, wielkość rynku, potencjalnych udziałów na rynku itp. Przedsiębiorca wykorzysta te informacje, aby ustalić, czy rynek jest dostępny. Innymi słowy, on lub ona musi dowiedzieć się, czy rynek jest realnym miejscem na uruchamianie nowych przedsięwzięć. Przedsiębiorca będzie również korzystać z informacji w celu identyfikacji, czy rynek zawiera rynki niszowe, które są obecnie zaniedbane lub czy są gotowe na wprowadzenie innowacji. Wyposażony w te informacje, przedsiębiorca będzie mógł pozycjonować produkt lub usługę w stosunku do konkurencji.

 

Rozdział rozpoczyna się od omówienia koncepcji analizy rynku, a także niektórych szczególnych wyzwań, na które przedsiębiorcy natrafią w tym zakresie. Pozostała część rozdziału koncentruje się na określonych narzędziach analizy rynku. Dokładniej, rozdział wyjaśnia sposób segmentacji rynku i oceny jej skuteczności; jak analizować sytuację w otoczeniu zewnętrznym za pomocą takich narzędzi, jak PEST, model pięciu sił Portera i audytu - analizy konkurencji oraz jak analizować środowisko wewnętrzne, za pomocą narzędzi, takich jak analiza SWOT i macierz TOWS . Rozdział kończy się wyjaśnieniem, jak pozycjonować produkt w stosunku do innych produktów.

 

Cele nauki

Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie:

  • Wyjaśnić cel i znaczenie analizy rynku
  • Zidentyfikować konkretne problemy, które napotykają przedsiębiorcy analizując rynek
  • Opisać segmentację rynku
  • Używać odpowiednich narzędzi do analizy otoczenia zewnętrznego
  • Używać odpowiednich narzędzi do analizy środowiska wewnętrznego
  • Określić, jak pozycjonować produkt

 

Wideo

EN NL - ES - CAT - EL - PLRozdziały

Jak założyć firmę w różnych krajach

Krajowe staudia przypadków dotyczące przedsiębiorczości

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach-Nauczanie Przedsiębiorczości - kod projektu 2011-1-NL1-LEO05-05202. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci – Programu Uczenia Się Przez Całe Życie. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.