Zarządzanie Projektami

"Zarządzanie projektami jest o wyznaczaniu jasnych celów, zarządzaniu czasem, zasobami, ludźmi i kosztami w  celu dostarczenia rezultatów na czas, w ramach posiadanego budżetu i możliwie o jak najwyższym standardzie."

 

To kluczowy element zarządzania rozwijającym się przedsięwzięciem. Składa się z wielu różnych rodzajów działań, a mianowicie-

  • Planowania (tj. określania wymogów i celów oraz wyznaczania jasnych celów)
  • Ustalania harmonogramu (tj. koordynacji działań od początku do końca i określania terminów oraz zasobów)
  • Kontroli (tj. monitorowania rozwoju oraz zapewniania, że projekt zostanie skończony o czasie, w ramach budżetu i osiągnie wymagane standardy jakości).

 

Każda z tych czynności musi być efektywnie zarządzana, aby poszczególne projekty, jak i cała firma, osiągnęły sukces.

 

Ten rozdział skupi się na ważnym temacie, jakim jest zarządzanie projektami dla początkujących przedsięwzięć. Podkreśli znaczenie usystematyzowania procesu od samego początku. Rozdział ogólnie opisze i wyjaśni proces zarządzania projektami. Rozdział zakończy się dyskusją na temat oceny ryzyka i zarządzania w celu pomocy w zminimalizowaniu wystawienia nowego przedsięwzięcia na ryzyko.

 

Cele nauki

Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie:

  • Określić wagę stosowania skutecznych technik zarządzania projektami w nowouruchamianych przedsięwzięciach 
  • Wyjaśnić proces zarządzania projektami
  • Omówić pojęcia oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
  • Zaprezentować proste narzędzia, które pomogą zminimalizować wystawienie przedsięwzięcia na ryzyko

 

Wideo

EN NL - ES - CAT - EL - PLRozdziały

Jak założyć firmę w różnych krajach

Krajowe staudia przypadków dotyczące przedsiębiorczości

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach-Nauczanie Przedsiębiorczości - kod projektu 2011-1-NL1-LEO05-05202. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci – Programu Uczenia Się Przez Całe Życie. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.