Strategie Wyjścia

Kwestia sprzedaży przedsiębiorstwa, często określana jako "zbiór plonów z przedsięwzięcia", jest jedną z kwestii, którą wielu przedsiębiorców rozważa w pewnym momencie swojej kariery. Niektórzy przedsiębiorcy nieustannie kupują i sprzedają swoje przedsiębiorstwa celem stałego osiągania zysków. Niektórzy natomiast zarządzają przedsięwzięciem przez dłuższy czas, aby następnie sprzedać swoje udziały w przedsiębiorstwie celem „zebrania plonów” pochodzących z ich wytężonej pracy i wysiłku.

 

Sposób, w jaki wychodzisz z biznesu może wpłynąć na wiele rzeczy, takich jak zysk otrzymany przez Ciebie i pozostałych udziałowców, a także na przyszłość sukcesu Waszych produktów lub usług. Dlatego ważne jest, aby poważnie zastanowić się nad tym, jak masz zamiar wyjść z biznesu. Dobrze zaplanowana strategia wyjścia umożliwia potencjalnym inwestorom jasne i klarowne zrozumienie, w jaki sposób zamierzasz wycofać się z biznesu. Co więcej, pomoże ona określić, jak firma będzie postrzegana przez potencjalnych nabywców lub inwestorów, co zapewni, że otrzymasz największy zysk i zapewni również, że będziesz mógł zakończyć swoją działalność w firmie przy minimalnych zakłóceniach w jej funkcjonowaniu.

 

Rozdział ten omówi niektóre z czynników, które wpływają na decyzję przedsiębiorcy, aby opuścić biznes, jak również niektóre z dostępnych możliwych strategii wyjścia Kiedy przedsiębiorca decyduje się wyjść lub sprzedać przedsiębiorstwo, ważne jest, aby wszystkie struktury i procesy w biznesie były pod kontrolą. W rozdziale zostaną przedstawione użyteczne wskazówki pomocne w tym procesie. W rozdziale zostaną następnie przeanalizowane kluczowe etapy procesu sprzedaży i przedstawiona zostanie krótka dyskusja jak i praktyczne porady na temat skutecznych strategii negocjacyjnych.

 

Cele nauki

Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie:

  • Określić czynniki motywujące, które wpływają na decyzję przedsiębiorcy, aby wyjść z biznesu
  • Określić różne dostępne możliwości wyjścia z biznesu
  • Określić najczęstsze czynniki, które wpływają na proces wyjścia z biznesu
  • Rozpatrzyć etapy procesu sprzedaży
  • Dostarczyć pewnych użytecznych informacji na temat technik negocjacyjnych

Wideo

EN NL - ES - CAT - EL - PLRozdziały

Jak założyć firmę w różnych krajach

Krajowe staudia przypadków dotyczące przedsiębiorczości

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach-Nauczanie Przedsiębiorczości - kod projektu 2011-1-NL1-LEO05-05202. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci – Programu Uczenia Się Przez Całe Życie. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.