Entendre l'Emprenedoria (UNDER CONSTRUCTION)

L'emprenedoria és una forma de pensar, raonar i actuar que presenta una fixació per l'oportunitat i que està impulsada per grans líders. Mentre que els inventors creen coses noves, un emprenedor combina i integra tots els recursos necessaris per transformar la invenció en un negoci viable. L'emprenedoria deriva en el desenvolupament i la implementació de valor, no només per als propietaris sinó per a tots els clients i parts interessades. El procés emprenedor implica totes les funcions, activitats i accions relacionades amb la percepció d'oportunitats i la creació d'organitzacions per aprofitar aquestes oportunitats. Els ingredients crucials per a l'èxit emprenedor són: un emprenedor extraordinari amb un equip directiu de primer nivell i una oportunitat de mercat excel·lent.

 

Aquesta unitat pretén donar una idea més clara de l'emprenedoria i els emprenedors. Defineix conceptes i termes crítics, i identifica tres tipus d'emprenedors. Per tal de crear un perfil de l'emprenedor eficient i d'èxit, aquesta unitat presenta i analitza un marc bàsic que detalla les característiques o trets essencials de l'emprenedor. A continuació la unitat se centra en el procés emprenedor. Primer presenta el model de Timmons. Aquest model detalla els elements clau del procés, és a dir, l'oportunitat, els recursos i els equips. Després la unitat presenta un model descriptiu, quese centra en les fases principals del procés emprenedor i les analitza detalladament. La unitat acaba presentant una llista d'alguns dels factors que contribueixen als fracassos de les start-ups.

 

Objectius d'aprenentatge

En acabar aquesta unitat podreu:

  • Definir conceptes clau, com “emprenedor” i “emprenedoria”
  • Determinar característiques i trets clau dels emprenedors d'èxit
  • Explicar el procés emprenedor
  • Descriure els factors que contribueixen al fracàs de les noves apostes empresarials 

 

Video's

EN NL - ES - CAT - EL - PLUnit Elements

                         Learning Activity 1 'The Quest'

              Learning Activity 2
Group Discussion

              Competencies
How to set up a company in different countries

National case studies on Entrepreneurship

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach- Entrepreneurship Teaching - project code 2011-1-NL1-LEO05-05202. This project has been funded with support from the European Commission through the Leonardo da Vinci - Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.