Κατανοώντας την επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης: αιτιολογώντας και πράττοντας μετατρέπεται σε μια ευκαιρία η οποία οδηγείται από μεγάλους ηγέτες. Ενώ οι εφευρέτες δημιουργούν κάτι νέο, ένας επιχειρηματίας συναρμολογεί και στη συνέχεια ενσωματώνει όλους τους πόρους που απαιτούνται για τη μετατροπή της εφεύρεσης σε μια βιώσιμη επιχείρηση.

Η Επιχειρηματικότητα καταλήγει στην ανάπτυξη και εξάπλωση της αξίας, όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες αλλά και για όλους τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η επιχειρηματική διαδικασία περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες, τις δραστηριότητες και τις ενέργειες που συνδέονται με το να αντιλαμβάνεται κανείς τις ευκαιρίες και τη δημιουργία οργανισμών για την επίτευξή τους. Τα ζωτικής σημασίας συστατικά για την επιχειρηματική επιτυχία είναι: ένας σημαντικός επιχειρηματίας με μια πολύ καλή διευθυντική ομάδα και μια εξαιρετική ευκαιρία αγοράς.

 

Αυτή η ενότητα επιδιώκει να παράσχει μια καλύτερη αντίληψη της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματιών. Ορίζει κρίσιμες έννοιες και όρους. Προσδιορίζει τρεις τύπους επιχειρηματιών. Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ επιτυχημένου και αποτελεσματικού επιχειρηματία, η ενότητα αυτή παρουσιάζει και αναλύει ένα πλαίσιο το οποίο περιγράφει με λεπτομέρειες τα βασικά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα του επιχειρηματία. Η ενότητα στη συνέχεια επικεντρώνεται στην επιχειρηματική διαδικασία. Αρχικά, παρουσιάζεται το μοντέλο Timmons. Αυτό το μοντέλο ορίζει τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας, δηλαδή την ευκαιρία, τους πόρους και τις ομάδες. Στη συνέχεια η ενότητα παρουσιάζει ένα περιγραφικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επικεντρώνεται στις βασικές φάσεις της επιχειρηματικής διαδικασίας και συζητά κάθε ένα από αυτά με κάποια λεπτομέρεια. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μερικών στοιχείων που συμβάλλουν στην αποτυχία start –up επιχειρήσεων .

 

Στόχοι μάθησης

Όταν θα έχετε επιτυχώς ολοκληρώσει αυτήν την ενότητα θα είστε σε θέση να:

  • Ορίσετε βασικές έννοιες όπως «επιχειρηματίας» και «επιχειρηματικότητα»
  • Καθορίσετε τα βασικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρηματιών
  • Εξηγήσετε την επιχειρηματική διαδικασία
  • Περιγράψετε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτυχία νέας επιχείρησης

 

Βίντεο

EN NL - ES - CAT - EL - PLΣτοιχεία Ενότητας

Πώς να ιδρύσεις μια εταιρεία σε διάφορες χώρες

Μελέτες περίπτωσης σε εθνικό επίπεδο για την Επιχειρηματικότητα

NL

IE

PL

CY

ES


Ent- teach -Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας - Κωδικός έργου 2011-1-NL1-LEO05-05202. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.