Ανάλυση Αγοράς

Η αποτελεσματική ανάλυση της αγοράς είναι επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Έρευνες της αγοράς παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με ένα ευρύ φάσμα των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχείρηση, όπως το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί , την κατάσταση του ανταγωνισμού, το μέγεθος της αγοράς, το δυνητικό μερίδιο αγοράς κλπ.

 

Ένας επιχειρηματίας θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να καθορίσει εάν η βιομηχανία είναι προσβάσιμη. Με άλλα λόγια, αυτός ή αυτή πρέπει να καταλάβουν αν η αγορά επιτρέπει να εισέλθει το νέο τους εγχείρημα. Ο επιχειρηματίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να προσδιορίσει κατά πόσον ο κλάδος περιλαμβάνει εξειδικευμένες αγορές που είναι σήμερα υποεξυπηρετούμενες, ή αν είναι ώριμες για την καινοτομία. Κατέχοντας αυτές τις πληροφορίες, ο επιχειρηματίας θα είναι σε θέση να τοποθετήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

 

 

Η ενότητα ξεκινά με συζήτηση αναφορικά με την ανάλυση της αγοράς και μερικές από τις μοναδικές προκλήσεις που οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν. Το υπόλοιπο της ενότητας επικεντρώνεται σε ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της αγοράς. Ειδικότερα, η ενότητα εξηγεί πώς να: αναλύει  κάποιος την αγορά και να αξιολογεί την αποδοτικότητα της, πώς να αναλύει το εξωτερικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η ανάλυση   PEST, το μοντέλο Porter’s Five Forces και μια ανταγωνιστική ανάλυση ελέγχου

 

Μαθησιακοί στόχοι της ενότητας

Όταν θα έχεις επιτυχώς ολοκληρώσει την  ενότητα θα είσαι σε θέση να:

  •  Εξηγήσεις το σκοπό και την σημασία της ανάλυσης αγοράς
  • Προσδιορίσεις τα ιδιαίτερα προβλήματα που οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν κατά την ανάλυση της αγοράς
  • Περιγράψεις πως αναλύεις την αγορά
  • Χρησιμοποιείς τα κατάλληλα εργαλεία για να αναλύσεις το εξωτερικό περιβάλλον
  • Χρησιμοποιείς τα κατάλληλα εργαλεία για να αναλύσεις το εσωτερικό περιβάλλον
  • Ορίσεις πως τοποθετείς το προϊόν 

Βίντεο

EN NL - ES - CAT - EL - PLΣτοιχεία Ενότητας

Πώς να ιδρύσεις μια εταιρεία σε διάφορες χώρες

Μελέτες περίπτωσης σε εθνικό επίπεδο για την Επιχειρηματικότητα

NL

IE

PL

CY

ES


Ent- teach -Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας - Κωδικός έργου 2011-1-NL1-LEO05-05202. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.