Δεξιότητες

Δεξιότητες που συνδέονται με τις μαθησιακές δραστηριότητες

 

Η μάθηση η οποία στηρίζεται στις δεξιότητες είναι μια προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης που χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά στην εκμάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων από ό, τι η αφηρημένη μάθηση.

 

Αυτού του είδους η μάθηση εστιάζει στο μαθητή και λειτουργεί φυσικά με ανεξάρτητη μελέτη και με τον εκπαιδευτή στο ρόλο του μεσολαβητή. Ως δεξιότητες θα μπορούσαν να θεωρηθούν π.χ. : η συνεργασία, η παρουσίαση, η ανάλυση, κ.λπ..

 

Οι τρεις κύριες δεξιότητες που εφαρμόζονται από τους μαθητές παρουσιάζονται ως γραμματόσημα στην πρώτη σελίδα κάθε μαθησιακής δραστηριότητας. Επιπλέον, υπάρχει μια γενική επισκόπηση διαθέσιμη στην ιστοσελίδα όπου και οι 25 Δεξιότητες εξηγούνται με περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Κατεβάστε το PDF εδώ:

Αρμοδιότητες περιγραφή
Αρμοδιότητες περιγραφή EL.pdf
Adobe Acrobat Document 5.3 MB

EN NL - ES - CAT - EL - PL


Ent- teach -Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας - Κωδικός έργου 2011-1-NL1-LEO05-05202. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.