Ondernemerschap leren begrijpen

Ondernemerschap is een bepaalde manier van denken, redeneren en handelen. Ondernemerschap draait om kansen zien en benutten, initiatief nemen en leiderschap. Er is een verschil tussen uitvinders en ondernemers. Uitvinders bedenken iets nieuws en creatiefs. Ondernemers brengen alle middelen die nodig zijn om een uitvinding om te zetten in een levensvatbaar bedrijf bij elkaar. Ondernemerschap is het creëren van waarde, niet alleen voor de ondernemer zelf, maar voor alle klanten en belanghebbenden. Het proces van ondernemen beslaat alle activiteiten die te maken hebben met het zien van kansen en het creëren van de geschikte organisatie om een kans om te zetten in succes. De cruciale ingrediënten voor succesvol ondernemerschap zijn een uitstekende ondernemer met een sterk managementteam en een product of dienst met grote marktkansen.

 

Deze unit streeft ernaar een beter begrip van ondernemerschap en ondernemers te bieden. Het definieert belangrijke concepten en termen. Het identificeert drie soorten ondernemers. Deze unit bevat een raamwerk met de essentiële ondernemerskenmerken en eigenschappen om te komen tot een profiel van de succesvolle en effectieve ondernemer. De unit richt zich vervolgens op het proces van ondernemen. Eerst bespreken we het Timmons model. Dit model beschrijft de belangrijkste elementen in het proces: kansen, middelen en teams. Vervolgens presenteren we het beschrijvend model. Dit model richt zich op de belangrijkste fasen in het proces van ondernemen en bespreekt elke fase afzonderlijk. De unit wordt afgesloten met een overzicht van valkuilen die bijdragen aan het mislukken van een startend bedrijf en een beginnend ondernemer.

 

Leerdoelen

Wanneer je deze unit met succes hebt afgerond, kun je:

  • Kernbegrippen als 'ondernemer' en 'ondernemerschap' definiëren
  • Belangrijke kenmerken en eigenschappen van succesvolle ondernemers bepalen
  • Het proces van ondernemen uitleggen
  • Factoren beschrijven die valkuilen kunnen zijn voor startende bedrijven

Video's

EN NL - ES - CAT - EL - PL
Extra materiaal

                Leeractiviteit
1 'De Zoektocht'

                             Leeractiviteit 2 Groeps Discussie
           Vragen 

                                                                 Antwoorden


 Lees meer 
Hoe zet je je eigen bedrijf op in de volgende landen?

Materiaal met betrekking tot andere landen is alleen in het Engels beschikbaar

Ondernemende case studies in verschillende landen

Materiaal met betrekking tot andere landen is alleen in het Engels beschikbaar

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach- Entrepreneurship Teaching - project code 2011-1-NL1-LEO05-05202. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie via het Leonardo da Vinci - Lifelong Learning Programme. Deze publicatie geeft de mening van de auteur weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk gebruik ervan met de informatie die erin is vervat.