Management van Intellectueel Eigendom

Management van Intellectuele eigendom (IE) gaat over de bescherming en het beheer van waardevolle ideeën en innovaties. Het Intellectueel eigendom van een bedrijf kan klanten
die vernieuwing brengen waar ze op zitten te wachten. Hierdoor onderscheid het bedrijf
zich van haar concurrent. Misschien kan het bedrijf de Intellectuele eigendomsrechten wel verkopen of verhuren (licenties) wat dan weer een belangrijke bron van inkomsten op kan
leveren. 

 

"Intellectuele eigendomsrechten zijn waardevol voor je bedrijf. Als je deze waarde wilt behouden, zorg dan dat je ze goed beschermd."

Je zult versteld staan van hoeveel aspecten van je bedrijf je kunt beschermen. Bijvoorbeeld de bedrijfsnaam, het logo, het merk, ontwerpen en uitvindingen zijn allemaal
soorten Intellectueel eigendom. Eigenlijk al het werk dat is verricht dat creatieve of intellectuele inspanning heeft vereist en dat ervoor zorgt dat je je onderscheidt van anderen. Soms worden deze zaken automatisch beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Voor een aantal vormen van rechtsbescherming moet je een aanvraag indienen.

Deze unit begint met een uiteenzetting van het belang van intellectuele eigendommen
en onderzoekt je kunt bepalen welke intellectuele eigendommen je moet beschermen en welke niet. De unit bespreekt de vier belangrijkste vormen van Intellectueel eigendom: octrooien, handelsmerken, auteursrechten en fabrieksgeheim. De unit sluit af met een korte behandeling van de vertrouwelijkheidsovereenkomst en het fabrieksgeheim.

 

Leerdoelen

Wanneer je deze unit met succes hebt afgerond, kun je:

  • De definitie van ‘Intellectueel eigendom’ geven en omschrijven waarom het belangrijk is
  • De vier belangrijkste vormen van Intellectueel eigendom beschrijven, namelijk octrooien, handelsmerken, auteursrechten en fabrieksgeheim
  • De vuistregel noemen om vast te stellen of een iets de tijd en het geld van beschermen waard is.
  • Het proces van octrooiaanvraag beschermen

Video's

EN NL - ES - CAT - EL - PLExtra materiaal

Hoe zet je je eigen bedrijf op in de volgende landen?

Materiaal met betrekking tot andere landen is alleen in het Engels beschikbaar

Ondernemende case studies in verschillende landen

Materiaal met betrekking tot andere landen is alleen in het Engels beschikbaar

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach- Entrepreneurship Teaching - project code 2011-1-NL1-LEO05-05202. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie via het Leonardo da Vinci - Lifelong Learning Programme. Deze publicatie geeft de mening van de auteur weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk gebruik ervan met de informatie die erin is vervat.