Project Management

"Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal, mensen en kosten om tot een resultaat te komen wat op tijd geleverd is, binnen het gestelde budget en met de hoogst mogelijke kwaliteit."

Project management is een essentieel onderdeel van het runnen van een groeiend bedrijf en bestaat uit een aantal specifieke activiteiten, namelijk:

(a) doelen stellen (het in kaart brengen van vereisten en doelen en het stellen van duidelijke doelstellingen)
(b) plannen (het coördineren het werk van begin tot einde door deadlines te stellen en middelen aan te wijzen)
(c) controleren (de voortgang monitoren en zorgen dat het werk op tijd af is,
binnen budget en volgens de vereiste kwaliteitsnormen).

Al deze drie activiteiten moeten goed gemanaged worden zodat niet alleen het opzichzelfstaande project succesvol is, maar ook het bedrijf is het algemeen.

Deze unit behandeld het belangrijke thema van projectmanagement voor startende bedrijven. Het benadrukt waarom het zo belangrijk is om al tijdens de start van je
bedrijf een systematisch proces op te zetten. De unit illustreert en verklaart het projectmanagement proces en sluit af met een onderdeel over risico-inventarisatie
en –management om de risico’s waar een startende onderneming mee te maken
krijgt te minimaliseren.

 

Leerdoelen

Wanneer je deze unit met succes hebt afgerond, kun je:

 

  • Het belang vaststellen van het gebruik van effectieve projectmanagement technieken door startende ondernemers
  • Het process van project management uitleggen
  • De begrippen risico-inventarisatie en risicomanagement bespreken
  • Hulpmiddelen opnoemen die de risico’s binnen een startend bedrijf minimaliseren

Video's

EN NL - ES - CAT - EL - PLExtra materiaal

Hoe zet je je eigen bedrijf op in de volgende landen?

Materiaal met betrekking tot andere landen is alleen in het Engels beschikbaar

Ondernemende case studies in verschillende landen

Materiaal met betrekking tot andere landen is alleen in het Engels beschikbaar

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach- Entrepreneurship Teaching - project code 2011-1-NL1-LEO05-05202. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie via het Leonardo da Vinci - Lifelong Learning Programme. Deze publicatie geeft de mening van de auteur weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk gebruik ervan met de informatie die erin is vervat.