Marktonderzoek

Effectief marktonderzoek is absoluut noodzakelijk voor de ontwikkeling en duurzaamheid van een bedrijf. Onderzoek doen naar je markt geeft je informatie over een groot aantal factoren die het bedrijf beïnvloeden, zoals de omgeving waarin het actief is, de concurrentiepositie, de omvang van de markt, het potentiële marktaandeel, enzovoort. Een ondernemer gebruikt al deze informatie om te bepalen of de markt toegankelijk is. Met andere woorden, hij of zij moet erachter komen of het realistisch is om een nieuw bedrijf op te zetten in deze markt, onder de huidige omstandigheden. De ondernemer zal de informatie ook gebruiken om te bepalen of er in deze industrie nichemarkten zijn die momenteel niet bediend worden, of dat ze rijp zijn voor innovatie. Al deze informatie biedt de ondernemer een goede uitrusting om een product of dienst te positioneren ten opzichte van de concurrentie. 


Deze unit behandeld eerst het concept marktonderzoek en de uitdagingen die de ondernemer in dit opzicht te wachten staan. De rest van de unit focust op de verschillende marktanalyse-instrumenten. Er wordt in detail uitgelegd hoe je een markt kunt opdelen in stukjes en hoe je de effectiviteit kunt evalueren. Als eerste hoe je een externe analyse kunt uitvoeren met behulp van modellen zoals PEST, Porters vijf krachten model en de Concurrentieanalyse-test. Vervolgens komt aan bod hoe je een interne analyse kunt uitvoeren met behulp van modellen zoals de SWOT-analyse en de TOWS-matrix. De unit wordt afgesloten door uit te leggen hoe je een product in de markt neerzet ten opzichte van anderen.

 

Leerdoelen

Wanneer je deze unit met succes hebt afgerond, kun je:

  • Het doel en het belang van een marktonderzoek uitleggen
  • De uitdagingen noemen waar een ondernemer mee geconfronteerd wordt bij het doen van marktonderzoek
  • Beschrijven hoe een je markt in stukjes opdeelt
  • Geschikte modellen gebruiken om een externe marktanalyse te doen
  • Geschikte modellen gebruiken om een interne markt analyse te doen
  • Bepalen hoe je een product in de markt neerzet

Video's

EN NL - ES - CAT - EL - PLExtra materiaal

Hoe zet je je eigen bedrijf op in de volgende landen?

Materiaal met betrekking tot andere landen is alleen in het Engels beschikbaar

Ondernemende case studies in verschillende landen

Materiaal met betrekking tot andere landen is alleen in het Engels beschikbaar

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach- Entrepreneurship Teaching - project code 2011-1-NL1-LEO05-05202. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie via het Leonardo da Vinci - Lifelong Learning Programme. Deze publicatie geeft de mening van de auteur weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk gebruik ervan met de informatie die erin is vervat.