Σύνδεση με επιχειρηματίες

 

Πώς μπορώ να εμπλέξω εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία μέσα στην τάξη;

 

Οι επιχειρηματίες αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών, όταν θέλεις να συμβαδίζεις με τις τελευταίες εξελίξεις στην βιομηχανία. Ποιες είναι οι τάσεις και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και τι θα πρέπει να αναμένει κάποιος όταν γίνει επιχειρηματίας; Καλωσορίζοντας εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία για να δώσουν μια διάλεξη σχετικά με την επιχειρηματικότητα δίνει στους φοιτητές μία ιδέα για το τι είναι η επιχειρηματικότητα. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται την πιθανότητα να γίνουν  οι ίδιοι επιχειρηματίες και πως μπορεί αυτό να επιτευχθεί.

 

 

Κατεβάστε το αρχείο Pdf εδώ: 

Σύνδεση με επιχειρηματίες
Σύνδεση με επιχειρηματίες.pdf
Adobe Acrobat Document 94.2 KB

EN NL - ES - CAT - EL - PL


Ent- teach -Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας - Κωδικός έργου 2011-1-NL1-LEO05-05202. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.