Rozpoznanie Możliwości

Aby zrozumieć, co to jest przedsiębiorczość, decydujące jest, aby dowiedzieć się, skąd biorą się potencjalne innowacje i możliwości biznesowe. Możliwości mogą powstać w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności. Innymi słowy, mogą one wypływać z przebłysku geniuszu. Jednak nie zawsze tak jest. Większość, szczególnie tych osiągających sukces, jest wynikiem świadomego, celowego poszukiwania nowych pomysłów i możliwości.

 

Ten rozdział rozpoczyna się od identyfikacji źródeł innowacji, które dalej prowadzą do możliwości. Następnie, rozdział dostarczy przykładów niektórych praktycznych narzędzi generujących pomysły.

 

 

Studentom przypomina się, że wiele firm upada, nie, dlatego, że przedsiębiorcy nie włożyli wiele wysiłku, ale ponieważ nie pojawiła się prawdziwa szansa, możliwość, od której można by rozpocząć działalność. Rozdział kończy  podsumowanie opisu metod, które mogą pomóc w ocenie pomysłów i możliwości.

 

Cele nauki

Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie:

  • Określić skąd czerpie się pomysły
  • Używać różnych narzędzi generujących pomysły
  • Wyjaśnić różnicę pomiędzy pomysłem, a szansą, mozliwością
  • Zaprezentować ogólne podejścia, których przedsiębiorcy używają do zidentyfikowania możliwości

 

Wideo

EN NL - ES - CAT - EL - PLRozdziały

Jak założyć firmę w różnych krajach

Krajowe staudia przypadków dotyczące przedsiębiorczości

NL

IE

PL

CY

ESEnt-teach-Nauczanie Przedsiębiorczości - kod projektu 2011-1-NL1-LEO05-05202. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci – Programu Uczenia Się Przez Całe Życie. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.