Zarządzanie Własnością Intelektualną

Zarządzanie własnością intelektualną (IP) jest to ochrona i zarządzanie wartościowymi innowacjami i pomysłami. Wartość intelektualna przedsiębiorstwa może zaoferować klientom coś nowego i wyjątkowego, co pomoże odróżnić przedsiębiorstwo od konkurencji. Firma może również sprzedać lub licencjonować te prawa, zwiększając znacznie strumień przychodów.

 

"Prawa własności intelektualnej są cenną wartością przedsiębiorstwa i dlatego należy je chronić przed ich naruszeniem, w przeciwnym razie ich wartość spadnie."

 

Możesz być zaskoczony, jak wiele aspektów działalności firmy można chronić. Na przykład, jego nazwę i logo, projekty, wynalazki, dzieła twórczego i intelektualnego wysiłku lub znaki towarowe, które wyróżniają firmę, są to wszystko rodzaje własności intelektualnej. Niektóre prawa własności intelektualnej są automatycznie chronione przez prawo własności intelektualnej, ale są też inne rodzaje ochrony prawnej, o którą należy się ubiegać.

 

Rozdział rozpocznie się od omówienia znaczenia własności intelektualnej i zdefiniowania, którą własność intelektualną należy chronić prawnie. W rozdziale zostaną opisane cztery główne formy własności intelektualnej: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i tajemnice handlowe. W rozdziale zostanie również   pokrótce przedstawiony  temat umów o poufności i tajemnic handlowych.

 

Cele nauki

Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie:

  • Zdefiniować pojęcie "własności intelektualnej" i wyjaśnić jego znaczenie
  • Omówić cztery główne formy własności intelektualnej, a mianowicie patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i tajemnice handlowe
  • Określić dwie reguły definiując, czy dany fragment własności intelektualnej jest wart czasu i kosztów związanych z jego ochroną
  • Opisać proces uzyskania patentu.

Wideo

EN NL - ES - CAT - EL - PL
Rozdziały

Jak założyć firmę w różnych krajach

Krajowe staudia przypadków dotyczące przedsiębiorczości

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach-Nauczanie Przedsiębiorczości - kod projektu 2011-1-NL1-LEO05-05202. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci – Programu Uczenia Się Przez Całe Życie. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.